Menu
• Indhold

iPads og apps skal løfte undervisningen af talenter

På Herningsholm Erhvervsskole får et hold særligt talentfulde industriteknikerlærlinge mulighed for at afprøve nye undervisningsværktøjer på den nyoprettede linje 'Talentsporet'. En del materiale er udviklet på forhånd - en del kommer til 'mens vi kører', siger projektlederen. Til november kan du høre om erfaringerne på Uddannelsesforum.

Nyhedsarkiv

Kristian Hjørnholm har været i gang med at klargøre 20 iPads til de kommende elever på Talentsporet, da eKommUNI•Cation fanger ham lige inden (en kort) sommerferie.

- Jeg måtte aflevere den ene iPad til en lærer, så han kunne øve sig, så nu må jeg ud og skaffe en mere, fortæller han med et hørligt glimt i øjet. Det er nyt for alle med disse medier i undervisningen.

En væsentlig del af Talentsporet er en mere målrettet anvendelse af it i undervisningen. Det kan fx være materialesamlinger på nettet, hvor eleverne får et link til materiale: websider med formelsamlinger, opgaver osv. som eleverne kan lave helt i deres eget tempo.

iPad'en er et personligt værktøj

- Vi har to konsulenter tilknyttet, Thomas Skytte fra Erhvervsskolernes Forlag og Leif Rye Hauerslev fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik, til at hjælpe os med at finde programmer og apps, der kan bruges til undervisningen, siger Kristian Hjørnholm.

Han uddyber:

- IPad'en er ikke en pc, og der er nogen ting, den ikke kan. Man skal bruge den til det, den er god til. Den er jo ikke udviklet til undervisning, men som et personligt redskab. Det giver nogen udfordringer, fx i forhold til, at man skal have tilknyttet en privat konto for at kunne installere apps.

Det problem er indtil videre løst ved indkøb af 'vouchers', som eleverne kan gå på indkøb med.

Specialudviklet app

Til forløbet bliver der udviklet en app, som binder Facebook, Elevplan, videoer, materialer og opgaver sammen. Lærerne kan sende beskeder ud vedr. undervisningen via app'en, der fungerer som et cms-system.

- Vi er spændte på, hvordan den del kommer til at fungere, men vi har brug for et pålideligt værktøj, hvor vi er sikre på altid at kunne komme i kontakt med eleverne, fortæller Kristian Hjørnholm.

Der er også oprettet en Facebook-gruppe, hvor faglærerne allerede før sommerferien var i gang med at aktivere de elever, der begynder på 1. hovedforløb i uge 32.

Tidsbesparende instruktionsvideoer

Kristian Hjørnholm og faglærerne har i løbet af foråret gjort erfaringer med instruktionsvideoer.

- Det er spændende, hvad der sker, når man introducerer noget nyt. Vi begyndte forsigtigt med nogle ret simple instruktionsvideoer i værkstedsfagene. Faglærerne opdagede, at der var spørgsmål, de ikke længere fik efter, at eleverne kunne se på videoerne. På den måde har det faktisk været tidsbesparende at bruge tid på at lave videoer, fortæller han.

- De svagere elever kan se videoen igennem og få forklaringen så mange gange, de nu har behov for det. Samtidig har de dygtige elever givet kommentarer som 'Hvorfor gør du det sådan og ikke sådan?', siger Kristian Hjørnholm.

Særligt udvalgte talenter

Der uddannes 250 industriteknikere fordelt på 13 erhvervsskoler hvert år. 20 lærlinge får muligheden for at komme på Talentsporet. Eleverne er udvalgt på baggrund af deres karakterer og deres vilje til at gøre en ekstra indsats.

- De skal være villige til at lave lektier og forberede sig hjemme - hvilket ikke er normalt på en erhvervsuddannelse, siger Kristian Hjørnholm.

- Vi har haft samtaler med deres lærere og dem, de arbejder for ude i virksomhederne. Vi har skrevet ud til virksomhederne for at få dem til at 'indstille' elever, de fandt egnede til at være på Talentsporet, fortæller Kristian Hjørnholm.

Syv af de optagne elever skifter skole for at kunne være med på 'Talentsporet'.

En satsning for gode faglærte

- Talentsporet er en satsning for at få gode faglærte. Vi vil forsøge at løfte toppen af elevgruppen ud fra en filosofi om, at løfter man toppen, vil resten uvægerligt følge med op i niveau, fortæller Kristian Hjørnholm.

På Uddannelsesforum deltager projektleder Kristian Hjørnholm, ph.d.-stipendiat Leif Rye Hauerslev og en af de to faglærere på Talentsporet. Kristian Hjørnholm glæder sig til at have en faglærer med.

- Faglæreren vil kunne fortælle om, hvordan det rent praktisk er gået, hvilke programmer der har fungeret godt, og hvilken betydning alle de nye værktøjer har haft efter de 10 første uger i praksis, slutter han.

Lærlig ved maskine

Talentsporet på industriteknikeruddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole er en satsning på ambitiøse og målrettede faglærte.

Om

Mere om Talentsporet

Kristian Hjørnholm

Talentsporet er et nyt hovedforløb på industritekniker-uddannelsen målrettet særligt talentfulde lærlinge. Som forberedelse til Talentsporet har Herningsholm Erhvervsskole kørt projektet 'Ny Undervisningsteknologi' (NUT) i et samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag og Nationalt Center for Erhvervspædagogik for at udvikle undervisningsforløb med intensiv brug af it som iPads, smartphones, QR-koder, integration af sociale medier, og web 2.0-værktøjer.

Kristian Hjørnholm er projektleder for Talentsporet og ansat ved Herningsholm Erhvervsskole.

Læs mere om Mere om Talentsporet

Centres of Excellence

Talentsporet er udviklet som en del af Centres of Excellence - et samarbejde mellem fire erhvervsskoler om at udvikle højniveau undervisningsforløb på EUD støttet af Industriens Fond. De fire erhvervsskoler er: Herningsholm, Mercantec, Københavns Tekniske Skole og TEC.

Læs mere om Centres of Excellence